MAS-2K

MAS-2K  är en produkt som utvecklats utgående från grundmodellen MAS, skillnaden är att MAS-2K har två kammare. Produkten har utvecklats för transport av sorterat glas. Man kan tömma färgat och klart glas i samma fordon utan att de blandas.

MAS-2K är delad i två fack, 60/40. MAS-2K möjliggör tömning från kaj.

Kärl: 140 – 340 liter i båda facken. Två kärl kan tömmas samtidigt i båda sidorna.

Contact